ADHE: Attention Different
Hyperactivity Enhanced


Om webbplatsen adhe.se

adhe.se skall ge nya och positiva infallsvinklar p堁DHD.


Begreppet ADHE

ADHE 䲠ett nytt namn p堤et som psykl䫡re m.fl. kallar ADHD. Sk䬥t f⠮yskapandet 䲠att "Deficit" och "Disorder" 䲠negativt v䲤eladdade ord. Och jag menar att centrala delar av m䮮iskors personlighet skall beskrivas i neutrala eller positiva termer. "Enhanced" betyder bl.a. f⢤ttrad. S堤et nya begreppet kan 楲s䴴as: Annorlunda uppm䲫samhet med f⢤ttrad hyperaktivitet.

ADHE avser samma fenomen som ADHD (ADD), men innefattar alla t䮫bara perspektiv, inte bara psykiatrins. I det avseendet 䲠begreppet ADHE lite vidare 䮠ADHD.
Begreppet ADHE 䲠skapat av mig Tor p堡spergerf⥴aget Andet utbildning och f⬡g 2009.


Radikalt om ADHD p堥ngelska

Positive and Alternative Views of ADD/ADHD - Mycket bra v䲤eringar

Reframing ADHD in the genomic era - Artikel i Psychiatric Times

Cathy's Explorer Pages - "Den andra sidan av ADHD". Korta artiklar av privatperson.

Positiva citat kring "ADD" - ("ADD" 䲠i USA en 䬤re beteckning p堁DHD.)

Positive Attributes of ADHD - Youtube-film med viktigt 䭮e, men jobbig r㴠och tr嫩ga bilder (9.02)


Ny bok

Thomas Armstrong. (2010). Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences. - Innovation watch


ADHD-Sverige

Allm䮮a resurser om ADHD har Andet nu flyttat dom䮥n adhd-sverige.se
P堮y ADHD-sajt fr宠v岥n 2010: Svenska ADHD-webbplatser, ADHD-bloggar, B㫥r om ADHD, Videor om ADHD


Se g䲮a 䶥n:
Tourette Nu! (En positiv syn p堢Tourettes syndrom")
Sammanhang: utvalda l䮫ar om Aspergers syndrom
Andet utbildning och f⬡g – det riktiga aspergerf⥴aget
Neurodiversitet (neurom宧fald eller neurologisk m宧fald) i samband med asperger


Uppdaterad: 2010-06-30
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom
コーチ バッグ クロエ バッグ セリーヌ バッグ